אחריות תאגידית

העובדים שלנו – מחויבות איש לרעהו
אנו רואים בעובדים שלנו את הנכס העיקרי שלנו. החברה משקיעה רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה ודואגת לבריאות ולרווחת העובדים ובני משפחותיהם.

אנו מחויבים להעניק לעובדינו סביבת עבודה בטוחה, בריאה, תומכת ומאתגרת תוך עידוד עבודת צוות ושיתוף פעולה. אנו מקפידים על העסקה הוגנת, שומרים על זכויות העובדים כנדרש עפ"י דין ומעבר לכך. אנו מעודדים את עובדינו ליוזמות חדשות, מקוריות ויצירתיות לטובת החברה ולצורך השגת מטרותיה.

מחויבות לעובדים

סביבת עבודה נקייה מהטרדות ואלימות
כחלק ממדיניות חברתנו והקוד האתי, אנו שוללים התנהגות מטרידה או מעליבה מצד עובדינו איש לרעהו או כלפי כל אדם אחר, כמו הערות בעלות גוון מיני, הערות המבוססות על היבטים אתניים, דתיים או גזעיים, הערות לא ענייניות ואישיות אחרות או כל התנהגות אחרת התנהגות הגורמת לאחרים להרגיש שלא בנוח בסביבת העבודה. מדיניות חברתנו היא לספק לעובדים, משני המינים, סביבת עבודה מגוננת ונעימה, חופשייה מאלימות, איומים, התנכלות, הטרדה מינית או אחרת, כדי למנוע, בין היתר, ניצול לרעה של סמכות, וכדי לקדם שוויון בין המינים בעבודה. הטרדה מינית פוגעת בכבודו של האדם, בפרטיותו, בשוויון בין המינים, ביחסי העבודה ובסביבת העבודה וסותרת את מדיניות החברה. בנוסף לנזק הנגרם לסביבת העבודה, הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. עובדי החברה נדרשים לקיים וליישם את מדיניות החברה בעניין זה, בהתאם לדין.

מדיניות רווחה
ביפאורה נהוגה מדיניות רווחה מגוונת, בין הפעילויות שהחברה שואפת לקיים: נופש חברה מסובסד לעובדים ובני זוגם בחו"ל, אחת לשנתיים. אירוע משפחות בתקופת הקיץ. מתנות בחגים ובאירועים אישיים. ארוחות מסובסדות. רכישת מוצרי החברה במחירים מיוחדים. השתתפות בלימודים. הלוואות בתנאים מיוחדים לעובדי החברה ועוד.

מדיניות "הדלת הפתוחה"
כחברה התומכת בחופש הביטוי, אנו דוגלים במדיניות ה"דלת הפתוחה" והקשבה הדדית, ומאפשרים לעובדינו להעלות נושאים, בעיות או דאגות הקשורות לחברה בפני המנהל הישיר ואף בפני מנהלים אחרים עד לרמת המנכ"ל.

הזדמנויות תעסוקה שוות
יפאורה כחברה הטרוגנית המעסיקה עובדים מכל המגזרים רואה חשיבות רבה ביצירת חברה שוויונית והוגנת ובקידום נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה. מדיניות החברה קובעת מתן הזדמנות שווה לכל העובדים באשר להעסקה, דרגות שכר, הכשרה ופיתוח, קידום ותנאי העסקה אחרים. אנו מתנגדים ושוללים בכל תוקף כל גילוי אפליה לרעה מכל סוג בקשר להעסקת עובדים, לרבות על בסיס דת, גזע, מין, רקע לאומי, מוצא, גיל, מוגבלות, שירות צבאי, זהות מגדרית, נטייה מינית וכד' ופועלים כל העת למתן הזדמנויות תעסוקה שוות.

בטיחות
כחלק מאחריותנו כלפי העובדים ובני משפחותיהם, יפאורה פועלת ליצירת סביבת עבודה בטוחה. עובדי החברה מחויבים במהלך העבודה, להשתמש באמצעי הגנה למען הבטיחות והבריאות שלהם, של עמיתיהם לעבודה ושל מוצרי החברה. כל עובד מחויב להכיר את נהלי הבטיחות המתאימים לתחום עיסוקו ולמקום עבודתו.

בריאות
מתוך מחויבות לעובדים ולבני משפחותיהם, יפאורה מספקת פוליסה לביטוח רפואי קבוצתי בתנאים מיוחדים לעובדי יפאורה ולבני משפחותיהם. התוכנית נותנת מענה הולם ונרחב לצרכים רפואיים בעת הצורך לעובדים ולבני משפחותיהם ותורמת לתחושת הביטחון והרוגע של העובדים.

איך אנו נראים
אחד ממרכיבי קוד ההתנהגות האישית הוא מרכיב הלבוש ובמילים אחרות, איך אנו נראים בעיני הלקוחות, המבקרים בחברה, הספקים ועמיתינו בעבודה. אנו מאמינים כי לבוש הולם משדר מקצועיות, תפיסה רצינית של מקום העבודה, אך מעל לכל הוא משרת את ערך הכבוד לזולת ותורם לסביבת עבודה נעימה ומכובדת.

הקוד האתי של יפאורה
אנו ביפאורה מחויבים לנהל את עסקינו ביושר ובהגינות תוך הקפדה על רמות גבוהות של התנהגות אתית וחוקית. אנו מאמינים כי התנהגות אתית עקבית ובלתי מתפשרת תוביל ותשמר יחסי אמון ארוכי טווח בין החברה לבין העובדים, הלקוחות, הצרכנים, הספקים והשותפים העסקיים שלה. מטרתו של קוד ההתנהגות הוא לקדם תרבות של הגינות, יושרה וכבוד לחוק ולאנשים אתם אנו באים במגע במסגרת עבודתנו.
הקוד האתי הוא המצפן והמצפון שלנו, הוא מיועד לעזור לנו לבחור את הדרך הנכונה לפעולה. הוא מחדד ומדגיש לנו כיצד עלינו לפעול כאשר אנו נתקלים בדילמה במהלך עבודתנו.

שוויון מגדרי

יפאורה פועלת למען שוויון מגדרי כך שלמגדר אין השפעה על גיוס עובדים/ות, שכרם/ן ויתר התנאים הנלווים המוצעים להם/ן, קידומם/ן או בכל היבט אחר הקשור להעסקה.
שכרם של עובדי ועובדות יפאורה נקבע בהתאם לכישורים, ניסיון, השכלה, יכולות או כל פרמטר ענייני אחר בלבד.

יפאורה עורכת בכל שנה בדיקה של שכר העובדים והעובדות שהועסקו על ידה בשנה שחלפה, בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד-1966, ואנו שמחים לעדכן כי העיקרון המנחה על פיו יפאורה מתנהלת מזה שנים רבות, לפיו שכרם של עובדי ועובדות יפאורה אינו מושפע ממגדר, נשמר ומתקיים.


אחריות סביבתית

כחברה מובילה בתחום תעשיית המשקאות בישראל, יפאורה תבורי רואה בשמירה על הסביבה ערך חשוב ביותר, ומכירה באחריותה לפעול למען סביבה בריאה ונקייה יותר. יפאורה תבורי משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת להוביל ולשמש דוגמה בתחום זה. החברה נוקטת פעולות נוספות מעבר לנדרש על פי החוק והתקינה הסביבתיים.

החברה פועלת לשיפור מתמיד במערכת הניהול הסביבתי, למניעת זיהום סביבתי ולעמידה בדרישות החוק.
בשנת 2002 בוצע סקר סביבתי ראשוני והחברה הוסמכה לתקן ישראלי ISO 14001 מערכת לניהול סביבתי.
במסגרת מדיניות האיכות, מגדירה הנהלת החברה יעדים ברורים למפעל והפעילות נבחנת באופן שוטף אל מול היעדים שנקבעו.
החברה שכרה את שירותיה של  חברת ייעוץ חיצונית,  הפועלת לשפר את תהליכי השמירה על איכות הסביבה תוך שימוש בפרקטיקות הטכנולוגיות המיטביות
(BAT – Best Available Technology), ולהציב את החברה בשורה הראשונה של החברות בארץ.

אחריות חברתית

איכות ומצוינות הינם ערכים מרכזיים ומימושם בא לידי ביטוי בפעילות ובמחויבות למען החברה והקהילה. הפעילות באה לידי ביטוי בפרויקטים הקשורים בחברה הישראלית בכלל ובקהילה הקרובה בפרט. יפאורה רואה חשיבות רבה בהעצמת דור העתיד – בני הנוער והילדים ושמה לה כמטרה לפעול למען קידום החינוך ולמען העצמת אוכלוסיות נוער וילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אנו רואים בעובדים שלנו את הנכס העיקרי שלנו. החברה משקיעה רבות ביצירת סביבת עבודה איכותית ותומכת לעובדיה ודואגת לבריאות ולרווחת העובדים ובני משפחותיהם. יפאורה כחברה הטרוגנית המעסיקה עובדים מכל המגזרים רואה חשיבות רבה ביצירת חברה שוויונית והוגנת ובקידום נושא שוויון ההזדמנויות בעבודה. יפאורה פועלת רבות בפרויקטים העוסקים בקירוב לבבות וקידום שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים.
המועצה לארץ ישראל יפה העניקה ליפאורה-תבורי אות הצטיינות מיוחד על "מעורבות ותרומה לקהילה" בנוסף זוכה החברה מידי שנה בתעודת כוכבי יופי, על טיפוח ושמירה על איכות הסביבה.

לתת לאחרים – זה לתת לעצמך