חוק הפקדון

איסוף מיכלי המשקה המיוצרים על ידי יפאורה-תבורי בע״מ ועין גדי מים מינרליים בע״מ כהגדרתם בחוק הפקדון יבוצע באמצעות חברת בק-בוק מיחזור חכם בע"מ, טלפון 6806*, נציג בק-בוק – אלדר בן שושן (כפוף לשינויים פנימיים), אימייל service@bek-buk.com

בכל הנוגע לאופן האריזה של המכלים הריקים ואופן השבת דמי הפיקדון, ראו נוהל האיסוף מטה בעברית ובערבית או באתר בק-בוק שכתובתו https://bek-buk.com/.

למידע נוסף ניתן לפנות לשירות הצרכנים של יפאורה-תבורי ועין גדי, טלפון 3961*.