מארז שישיית 2 ליטר

מארז שישיית 2 ליטר

הרכב מינרלי במ"ג / ליטר

דו פחמות 220
כלורידים 84
סידן 57
נתרן 50
גפרות 36
חנקות 32
מגנזיום 28
אשלגן 3.0
ערך הגבה 7.9