משמש

fruit water משמש

1.5 ליטר >

0.5 ליטר >

Nutritional labeling for 100 ml drink

Energy (light) 19
Proteins (gr) 0
Carbohydrates (g) 4.8
Fats (gr) 0
Sodium (gr) 0
Caffeine 0